Certification logotype for Gallup Certified Strengths Coach
Logotype for Styrkor.se

Nyheter

Vy ovanifrån på en person som sitter vid ett träskrivbord med händerna på huvudet i frustration, omgiven av en laptop, kamera, anteckningsblock, kaffekopp och en filmklappa.

Nästan 6 av 10 "Smygslutar" på jobbet

08 februari 2024

”Quiet quitting” (”Tyst nedtrappning” eller att ”smygsluta” på svenska) är en konsekvens när någon mentalt inte känner sig engagerad på jobbet. De kan vara fysiskt närvarande och inloggade på sina datorer, men de vet inte vad de ska göra eller om deras arbete har någon betydelse. De känner heller inget stöd från sina kollegor, chef eller organisation.

Världskarta som med färgmappning beskriver visar vilka länder som har engagerade medarbetare på jobbet

Nytt rekord när det gäller engagemang globalt 2022 - men inte för Europa

23 januari 2024

Fortfarande säger nästan 4 av 5 anställda i Sverige att de inte känner sig engagerade på jobbet - vad gör ni för att ändra på detta?

Ett pappersark där styrkor för ett team står utskrivna som någon skriver på

Arbeta som ett styrkebaserat team

19 oktober 2021

I ett team som vill arbeta styrkebaserat så förstår varje medlem vilka egna styrkor den har och de bäst används ser och uppskattar varje medlem de styrkor de andra i teamet har ser medlemmarna till att de kombinerar sina olika styrkor för att nå önskade resultat När...

En försättsbild för YouTube-videon där Styrkors och Electrolux logotyp syns tillsammans

Fantastisk respons från Electrolux BA Europe!

19 oktober 2021

Vi har fått en fantastisk respons från Electrolux BA Europe när vi utvecklar CliftonStrengths-talanger med e2grow.

F�örsättsbild för video där "State of the Global Workspace" står framför ett vitt nät ovanpå en svart bakgrund

Ny rapport från Gallup om arbetslivet.

19 oktober 2021

Denna vecka har Gallup släppt den senaste rapporten State of the Global Workplace 2021 Report som visar på trender och effekter av pandemin på arbetsplatser över hela världen. Vi ser en svag positiv trend när det gäller engagerade...