Välj en sida

Styrkor skapar bättre arbetsplatser

”Vår vision är att skapa bättre arbetsplatser med engagerade medarbetare genom att hjälpa alla att utgå från sina styrkor”

Vi tror att det är möjligt att möta arbetsgivares intresse av ökad effektivitet, samtidigt som medarbetare känner sig uppskattade och tycker det är roligt att gå till jobbet. Nycklarna till detta är engagemang och en styrke-baserad kultur. För de människor som fokuserar på sina talanger är sannolikheten sex gånger högre att vara engagerade på sina jobb! Enligt den senaste rapporten ”State of the Global Workplace” som Gallup® publicerade 2017 så känner sig 14% av svenska medarbetare engagerade på jobbet, 75% svarar att de inte inte känner sig engagerade och 11% aktivt oengagerade. För de människor som fokuserar på sina talanger är sannolikheten sex gånger högre att vara engagerade på sina jobb!

%

Engagerade

%

Oengagerade

%

Aktivt oengagerade

”I min ledningsgrupp har alla gjort styrketestet. För att i teamet kunna använda det på bästa sätt bjöd vi in David och hans samarbetspartner till ett heldagsseminarium där vi fick utökad kunskap om styrkebaserat ledarskap på ett effektivt och trevligt sätt.”

Kicki Björklund
VD på Bostadsbolaget

”Det som det framförallt har lett till på vårt företag är att vi har fått ett gemensamt språk som gör att det är lättare att sätta ord på våra likheter och olikheter och hur man kan komplettera/förstärka varandra i ett team.”

Karin Nord
SVP Operations at Affibody AB

”The result is a much greater awareness of your own and each other’s strengths and a few very great action points for increasing the team’s engagement to an even higher level.”

Con Theeuwen

RD&I Manager Cellulosics at Akzo Nobel Functional Chemicals

”Jag tycker StrengthsFinder är ett oerhört bra verktyg, både för att få ihop ett team, men också för att bygga en arbetsplats utifrån varandras styrkor.”

Henrik Enell
Department Manager at NCC

facebook-logo-styrkor
linked-logo-styrkor

Nyheter

Ny rapport från Gallup om arbetslivetDenna vecka har Gallup släppt den senaste rapporten State of the Global Workplace 2021 Report som visar på trender och effekter av pandemin på arbetsplatser över hela världen. Vi ser en svag positiv trend när det gäller engagerade...

Arbeta som ett styrkebaserat team

Arbeta som ett styrkebaserat team

I ett team som vill arbeta styrkebaserat så förstår varje medlem vilka egna styrkor den har och de bäst används ser och uppskattar varje medlem de styrkor de andra i teamet har ser medlemmarna till att de kombinerar sina olika styrkor för att nå önskade resultat När...

Hur?

Vi jobbar framför allt med två verktyg från Gallup® – CliftonStrengths® (tidigare StrengthsFinder®) och Q12®. Gallup® har sedan 50-talet intervjuat miljontals individer för att förstå mänskliga talanger. Allas talanger ser olika ut men genom forskningen har man identifierat 34 unika teman. Dessa teman ligger till grund för CliftonStrengths® – testet som identifierar dina främsta talanger för att utveckla dem till styrkor. Med hjälp av Q12® kan vi mäta och utveckla engagemang hos medarbetare för att skapa bättre arbetsplatser.

Läs mer om Clifton Strenghts och Q12 här.

 

 • Människor som är starka i tema Activator® kan få saker att hända genom att gå från tanke till handling. De är ofta otåliga.
 • Människor som är starka i tema Adaptability® föredrar att följa med strömmen. De är människor som lever i nuet och tar saker som de kommer. De upptäcker framtiden en dag i taget.
 • Människor som är starka i tema Analytical® letar efter skäl och orsaker. De har förmågan att tänka på alla faktorer som kan påverka en situation.
 • Människor som är starka i tema Arranger® kan organisera men de har också en flexibilitet som kompletterar den förmågan. De tycker om att fundera ut hur alla delar och resurser kan ordnas för att åstadkomma maximal produktivitet.
 • Människor som är starka i tema Achiever® har en god uthållighet och arbetar hårt. De är helt nöjda när de är sysselsatta och produktiva.
 • Människor som är starka i tema Belief® har vissa grundvärderingar som är oföränderliga. Utifrån dessa värderingar uppstår en tydlig mening för deras liv.
 • Människor som är starka i tema Command® har närvaro. De kan ta kontroll över en situation och fatta beslut.
 • Människor som är starka i tema Communication® har i allmänhet lätt för att formulera sina tankar i ord. De är bra på att konversera och göra presentationer.
 • Människor som är starka i tema Competition® mäter sina framsteg mot andras prestationer. De strävar efter att vinna och älskar tävlingar.
 • Människor som är starka i tema Connectedness® litar på att det finns ett samband mellan allting. De tror inte på slumpen. De tror att nästan alla händelser inträffar av en orsak.
 • Människor som är starka i tema Consistency® är klart medvetna om vikten av att behandla alla människor lika. De försöker behandla alla i världen lika genom att sätta upp tydliga regler och följa dem.
 • Människor som är starka i tema Context® tycker om att tänka på det förflutna. De förstår nuet genom att undersöka dess historia.
 • Människor som är starka i tema Deliberative® kan bäst beskrivas genom den stora noggrannhet de visar när de ska fatta beslut eller göra val. De förutser hindren.
 • Människor som är starka i tema Developer® känner igen och utvecklar förmågor hos andra människor. De lägger märke till tecknen på varje liten förbättring och gläds åt dem.
 • Människor som är starka i tema Discipline® tycker om rutin och struktur. Deras värld beskrivs bäst genom den ordning de skapar.
 • Människor som är starka i tema Empathy® kan känna andra människors känslor genom att föreställa sig att de är i andras situation eller lever deras liv.
 • Människor som är starka i tema Focus® väljer en riktning, följer den och gör de nödvändiga ändringar som behövs för att vara på spår. De prioriterar och sedan handlar de.
 • Människor som är starka i tema Futuristic® är inspirerade av framtiden och vad den skulle kunna vara. De inspirerar andra med sina visioner av framtiden.
 • Människor som är starka i tema Harmony® söker samstämmighet. De tycker inte om konflikter utan de söker efter områden där man kommer överens.
 • Människor som är starka i tema Ideation® är fascinerade av idéer. De kan se samband mellan till synes helt olika fenomen.
 • Människor som är starka i tema Includer® accepterar andra. De uppmärksammar andra människor som känner sig utanför och anstränger sig att inkludera dem.
 • Människor som är starka i tema Individualization® är fascinerade av varje människas unika egenskaper. De har en speciell förmåga att se hur människor som är olika kan arbeta tillsammans på ett produktivt sätt.
 • Människor som är starka i tema Input® har en längtan efter att veta mer. Ofta tycker de om att samla och arkivera all sorts information.
 • Människor som är starka i tema Intellection® kännetecknas av sin intellektuella aktivitet. De är inåtvända och uppskattar intellektuella diskussioner.
 • Människor som är starka i tema Learner® har en stark önskan att lära och vill ständigt förbättra sig. Det är särskilt själva inlärningsprocessen snarare än resultatet som fascinerar dem.
 • Människor som är starka i tema Maximizer® fokuserar på styrka som ett sätt att stimulera framgång såväl personlig som för gruppen. De är ute efter att transformera något bra till något fantastiskt.
 • Människor som är starka i tema Positivity® har en smittsam entusiasm. De är utåtriktade och kan entusiasmera andra för det som de ska göra.
 • Människor som är starka i tema Relator® uppskattar nära relationer med andra. De känner en djup tillfredställelse när de arbetar tillsammans med vänner för att uppnå ett mål.
 • Människor som är starka i tema Responsibility® tar ansvar på ett psykologiskt plan för det som de säger att de ska göra. De är åtagna viktiga värden som ärlighet och lojalitet.
 • Människor som är starka i tema Restorative™ är skickliga när det gäller att hantera problem. De är bra på att lista ut vad som är fel och lösa det.
 • Människor som är starka i tema Self-Assurance® litar på sin förmåga att klara av sitt liv. De har en inre kompass som gör att de litar på att deras beslut är de rätta.
 • Människor som är starka i tema Significance® vill vara mycket viktiga personer i andras ögon. De är självständiga och vill bli erkända.
 • Människor som är starka i tema Strategic® skapar alternativa vägar att gå fram. I ett givet scenario kan de snabbt se de relevanta mönstren och begreppen.
 • Människor som är starka i tema Woo® älskar utmaningen att möta nya människor och vinna över dem på sin sida. Det ger dem tillfredställelse att bryta isen och skapa kontakt med en annan människa.

Nätverket

Alla våra coacher är tränande och certifierade som Gallup-Certified Strengths Coach för att jobba med CliftonStrengths® (tidigare StrengthsFinder®). Visionen att skapa bättre arbetsplatser kräver samarbete och därför har David Johansson – grundare av Styrkor, utvecklat ett nätverk av coacher i Skandinavien som drivs av samma vision. Detta ger oss möjlighet att jobba med små och stora företag på flera språk inklusive engelska.

David Johansson

VD & Grundare

Strategic®
Futuristic®
Activator®
Responsibility®
Belief®

David Johansson blev 2014 Sveriges första Gallup-Certified Strengths Coach. Ända sedan 2005 har han med hjälp av StrengthsFinder® utvecklat styrkor hos individer och team. Efter vidare utbildning med Gallup® och en Master från University of Wales startade han Styrkor 2010 och gör även konsultuppdrag som Apple Certified Sales Trainer.

Bengt Kallenberg

Coach

Learner®
Input®
Activator®
Maximizer®
Discipline®

Bengt Kallenberg arbetar sedan 2006 med utveckling av ledare och grupper, karriärcoaching, föreläsande och författande. Han har många års egna erfarenheter från chefs- och ledarpositioner inom större och mindre företag och är också certifierad coach (ICF PCC). Bengt har bl.a. skrivit boken ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.

Mathias Adolphsson

Coach

Maximizer®
Futuristic®
Positivity®
Empathy®
Arranger®

Som Gallup-Certified Strengths Coach sedan 2015 har Mathias kontinuerligt arbetat med att utveckla och leda förändring inom företag, baserat på ett styrkebaserat synsätt, medarbetarengagemang och wellbeing.

Han har jobbat i 12 år inom Volvo Cars (ca 43,000 medarbetare) med globalt ansvar utifrån ledningen för just dessa frågor.

Karin Range (Norge)

Samarbetspartner

Input®
Connectedness®
Learner®
Intellection®
Adaptability®

Karin Range är Norges första Gallup-Certified Strengths Coach sedan 2015 och samarbetspartner med Styrkor. Hon har över 30 års ledarerfarenhet från olika förlag som Bonnier, Egmont Publishing, Cappelen Damm & Gyldendal. Hon har gått Handelshøyskolen BI och är även certifierad DNCF-coach.

Christian Holst (Danmark)

Samarbetspartner

Input®
Learner®
Significance®
Intellection®
Connectedness®

Christian Holst är Danmarks första Gallup-Certified Strengths Coach sedan 2016 och vår samarbetspartner. Han arbetar med ledarskap och HR med fokus på teamutveckling och performance-optimering utifrån styrkor och positiv psykologi. Han är också certifierad i bl.a. DISC, MBTI/JTI & Belbin.

Hör av dig!

David Johansson
VD & Grundare Styrkor
070-516 31 47 | david(a)styrkor.se

7 + 3 =

facebook-logo-styrkor
linked-logo-styrkor

Styrkor is not affiliated with The Gallup Organization (“Gallup”) and Gallup owns all right, title, and interest in all of its trademarks and copyrights relating to CliftonStrengths™, Gallup®, StrengthsFinder®, and the 34 Clifton StrengthsFinder® theme names. The non-Gallup information being presented has not been approved, sanctioned or endorsed by Gallup. The opinions, views and interpretations centered on Clifton StrengthsFinder® are solely the opinions of Styrkor.

Gallup does not certify any external consultants to interpret Q12® results. As such, the non-Gallup information you are receiving has not been approved and is not sanctioned or endorsed by Gallup in any way. Opinions, views and interpretations of Q12 results are solely the beliefs of Styrkor.