Certification logotype for Gallup Certified Strengths Coach
Logotype for Styrkor.se
Vår vision är att skapa bättre arbetsplatser med engagerade medarbetare genom att hjälpa alla att utgå från sina styrkor

Styrkor skapar bättre arbetsplatser

Vi tror att det är möjligt att möta arbetsgivares intresse av ökad effektivitet, samtidigt som medarbetare känner sig uppskattade och tycker det är roligt att gå till jobbet. Nycklarna till detta är engagemang och en styrke-baserad kultur. Enligt rapporten ”State of the Global Workplace” som Gallup® publicerade 2017 så känner sig 14% av svenska medarbetare engagerade på jobbet, 75% svarar att de inte inte känner sig engagerade och 11% aktivt oengagerade. För de människor som fokuserar på sina talanger är sannolikheten sex gånger högre att vara engagerade på sina jobb!

e2Grow logo

I samarbete med e2grow har vi de senaste åren utvecklat verktyg och program som gör att vi kan gå längre och djupare med att skapa en styrkebaserad kultur. Vi har fått mycket positiv från våra klienter och HR som ser tydliga resultat när det gäller samarbete och feedback i teamen vi jobbat med. Pedagogiken bygger på ”mikroinlärning” där alla deltagare får tillgång till sina resultat via e2grow hemsida eller app, men också regelbundna uppgifter för att hålla igång reflektion och tillämpning mellan coaching-sessioner. Lär mer här.

0%Engagerad
0%Oengagerad
0%Aktivt oengagerad
Gallup certified strength coach

Nyheter

En person som funderar

”Om du kunde göra en förändring med din nuvarande arbetsgivare för att skapa en bättre arbetsplats - vad skulle det vara?" (Gallup - State of the Global Workplace)

21 maj 2024

Som en del av undersökningen ”State of the Global Workplace” ställde Gallup denna fråga

Animering av 51%

Över hälften av alla anställda söker aktivt (eller passivt) nytt jobb! (Gallup - State of the Global Workplace)

25 april 2024

51% av alla anställda som ingår i undersökningen ”State of the Global Workplace (Gallup) säger att det håller utkik efter nya jobb eller aktivt söker nytt jobb.

Heatmap med procent av anställda i världen som svarar att de tycker nu är en bra tid att söka jobb där de bor, undersökning gjord 2022. Australien och Nya Zeeland är i top på 81%, USA och Kanada 71%, Sydostasien 61%, Europa och sydasien 56%, latinamerika 52%, östasien och subsahariska Afrika 50%, postsovietiska eurasien 46%, medelöstern och nordafrika 34%

De senaste åren ser vi en ökning av jobbmöjligheter i västvärlden (Gallup - State of the Global Workplace)

19 mars 2024

Men vad gör du som arbetsgivare för att behålla dina bästa medarbetare?

Läs fler nyheter

Det här hände när Styrkor var hos oss

”I min ledningsgrupp har alla gjort styrketestet. För att i teamet kunna använda det på bästa sätt bjöd vi in David och hans samarbetspartner till ett heldagsseminarium där vi fick utökad kunskap om styrkebaserat ledarskap på ett effektivt och trevligt sätt.”

Kicki Björklund
VD på Bostadsbolaget

”Det som det framförallt har lett till på vårt företag är att vi har fått ett gemensamt språk som gör att det är lättare att sätta ord på våra likheter och olikheter och hur man kan komplettera/förstärka varandra i ett team.”

Karin Nord
SVP Operations at Affibody AB

”The result is a much greater awareness of your own and each other’s strengths and a few very great action points for increasing the team’s engagement to an even higher level.”

Con Theeuwen
RD&I Manager Cellulosics at Akzo Nobel Functional Chemicals

”Jag tycker StrengthsFinder är ett oerhört bra verktyg, både för att få ihop ett team, men också för att bygga en arbetsplats utifrån varandras styrkor.”

Henrik Enell
Department Manager at NCC

CliftonStrengths®

Gallup® har sedan 50-talet intervjuat miljontals individer för att förstå mänskliga talanger. Allas talanger ser olika ut men genom forskningen har man identifierat 34 unika talang-teman. Dessa teman ligger till grund för CliftonStrengths® – testet som identifierar dina främsta talanger och utifrån detta hjälper vi er att utveckla era styrkor och fokusera på era olika talanger för att vända frustrerande olikheter till konkurrenskraftig dynamik. Gallup® har funnit att för de som fokuserar på sina talanger är sannolikheten sex gånger högre att vara engagerade på sina jobb.

Vad är CliftonStrengths?

Activator®

Människor som är starka i tema Activator® kan få saker att hända genom att gå från tanke till handling. De är ofta otåliga.

Adaptability®

Människor som är starka i tema Adaptability® föredrar att följa med strömmen. De är människor som lever i nuet och tar saker som de kommer. De upptäcker framtiden en dag i taget.

Analytical®

Människor som är starka i tema Analytical® letar efter skäl och orsaker. De har förmågan att tänka på alla faktorer som kan påverka en situation.

Arranger®

Människor som är starka i tema Arranger® kan organisera men de har också en flexibilitet som kompletterar den förmågan. De tycker om att fundera ut hur alla delar och resurser kan ordnas för att åstadkomma maximal produktivitet.

Achiever®

Människor som är starka i tema Achiever® har en god uthållighet och arbetar hårt. De är helt nöjda när de är sysselsatta och produktiva.

Belief®

Människor som är starka i tema Belief® har vissa grundvärderingar som är oföränderliga. Utifrån dessa värderingar uppstår en tydlig mening för deras liv.

Command®

Människor som är starka i tema Command® har närvaro. De kan ta kontroll över en situation och fatta beslut.

Communication®

Människor som är starka i tema Communication® har i allmänhet lätt för att formulera sina tankar i ord. De är bra på att konversera och göra presentationer.

Competition®

Människor som är starka i tema Competition® mäter sina framsteg mot andras prestationer. De strävar efter att vinna och älskar tävlingar.

Connectedness®

Människor som är starka i tema Connectedness® litar på att det finns ett samband mellan allting. De tror inte på slumpen. De tror att nästan alla händelser inträffar av en orsak.

Consistency®

Människor som är starka i tema Consistency® är klart medvetna om vikten av att behandla alla människor lika. De försöker behandla alla i världen lika genom att sätta upp tydliga regler och följa dem.

Context®

Människor som är starka i tema Context® tycker om att tänka på det förflutna. De förstår nuet genom att undersöka dess historia.

Deliberative®

Människor som är starka i tema Deliberative® kan bäst beskrivas genom den stora noggrannhet de visar när de ska fatta beslut eller göra val. De förutser hindren.

Developer®

Människor som är starka i tema Developer® känner igen och utvecklar förmågor hos andra människor. De lägger märke till tecknen på varje liten förbättring och gläds åt dem.

Discipline®

Människor som är starka i tema Discipline® tycker om rutin och struktur. Deras värld beskrivs bäst genom den ordning de skapar.

Empathy®

Människor som är starka i tema Empathy® kan känna andra människors känslor genom att föreställa sig att de är i andras situation eller lever deras liv.

Focus®

Människor som är starka i tema Focus® väljer en riktning, följer den och gör de nödvändiga ändringar som behövs för att vara på spår. De prioriterar och sedan handlar de.

Futuristic®

Människor som är starka i tema Futuristic® är inspirerade av framtiden och vad den skulle kunna vara. De inspirerar andra med sina visioner av framtiden.

Harmony®

Människor som är starka i tema Harmony® söker samstämmighet. De tycker inte om konflikter utan de söker efter områden där man kommer överens.

Ideation®

Människor som är starka i tema Ideation® är fascinerade av idéer. De kan se samband mellan till synes helt olika fenomen.

Includer®

Människor som är starka i tema Includer® accepterar andra. De uppmärksammar andra människor som känner sig utanför och anstränger sig att inkludera dem.

Individualization®

Människor som är starka i tema Individualization® är fascinerade av varje människas unika egenskaper. De har en speciell förmåga att se hur människor som är olika kan arbeta tillsammans på ett produktivt sätt.

Input®

Människor som är starka i tema Input® har en längtan efter att veta mer. Ofta tycker de om att samla och arkivera all sorts information.

Intellection®

Människor som är starka i tema Intellection® kännetecknas av sin intellektuella aktivitet. De är inåtvända och uppskattar intellektuella diskussioner.

Learner®

Människor som är starka i tema Learner® har en stark önskan att lära och vill ständigt förbättra sig. Det är särskilt själva inlärningsprocessen snarare än resultatet som fascinerar dem.

Maximizer®

Människor som är starka i tema Maximizer® fokuserar på styrka som ett sätt att stimulera framgång såväl personlig som för gruppen. De är ute efter att transformera något bra till något fantastiskt.

Positivity®

Människor som är starka i tema Positivity® har en smittsam entusiasm. De är utåtriktade och kan entusiasmera andra för det som de ska göra.

Relator®

Människor som är starka i tema Relator® uppskattar nära relationer med andra. De känner en djup tillfredställelse när de arbetar tillsammans med vänner för att uppnå ett mål.

Responsibility®

Människor som är starka i tema Responsibility® tar ansvar på ett psykologiskt plan för det som de säger att de ska göra. De är åtagna viktiga värden som ärlighet och lojalitet.

Restorative™

Människor som är starka i tema Restorative™ är skickliga när det gäller att hantera problem. De är bra på att lista ut vad som är fel och lösa det.

Self-Assurance®

Människor som är starka i tema Self-Assurance® litar på sin förmåga att klara av sitt liv. De har en inre kompass som gör att de litar på att deras beslut är de rätta.

Significance®

Människor som är starka i tema Significance® vill vara mycket viktiga personer i andras ögon. De är självständiga och vill bli erkända.

Strategic®

Människor som är starka i tema Strategic® skapar alternativa vägar att gå fram. I ett givet scenario kan de snabbt se de relevanta mönstren och begreppen.

Woo®

Människor som är starka i tema Woo® älskar utmaningen att möta nya människor och vinna över dem på sin sida. Det ger dem tillfredställelse att bryta isen och skapa kontakt med en annan människa.

Activator®

Människor som är starka i tema Activator® kan få saker att hända genom att gå från tanke till handling. De är ofta otåliga.

Människor som är starka i tema Activator® kan få saker att hända genom att gå från tanke till handling. De är ofta otåliga.

Activator®
Adaptability®
Analytical®
Arranger®
Achiever®
Belief®
Command®
Communication®
Competition®
Connectedness®
Consistency®
Context®
Deliberative®
Developer®
Discipline®
Empathy®
Focus®
Futuristic®
Harmony®
Ideation®
Includer®
Individualization®
Input®
Intellection®
Learner®
Maximizer®
Positivity®
Relator®
Responsibility®
Restorative™
Self-Assurance®
Significance®
Strategic®
Woo®

Nätverket

Alla våra coacher är tränande och certifierade som Gallup-Certified Strengths Coach för att jobba med CliftonStrengths® (tidigare StrengthsFinder®). Visionen att skapa bättre arbetsplatser kräver samarbete och därför har David Johansson – grundare av Styrkor, utvecklat ett nätverk av coacher i Skandinavien som drivs av samma vision. Detta ger oss möjlighet att jobba med små och stora företag på flera språk inklusive engelska.

David Johansson

David Johansson

VD & Grundare

Strategic®Futuristic®Activator®Responsibility®Belief®

David Johansson blev 2014 Sveriges första Gallup-Certified Strengths Coach. Ända sedan 2005 har han med hjälp av StrengthsFinder® utvecklat styrkor hos individer och team. Efter vidare utbildning med Gallup® och en Master från University of Wales startade han Styrkor 2010 och gör även konsultuppdrag som Apple Certified Sales Trainer.

Mathias Adolphsson

Mathias Adolphsson

Coach

Maximizer®Futuristic®Positivity®Empathy®Arranger®

Som Gallup-Certified Strengths Coach sedan 2015 har Mathias kontinuerligt arbetat med att utveckla och leda förändring inom företag, baserat på ett styrkebaserat synsätt, medarbetarengagemang och wellbeing. Han har jobbat i 12 år inom Volvo Cars (ca 43,000 medarbetare) med globalt ansvar utifrån ledningen för just dessa frågor.

Maria Öhlander

Maria Öhlander

Coach

Activator®Achiever®Significance®Relator®Individualization®

Maria Öhlander är sedan 2011 utbildad Personalvetare och har sedan dess arbetat med HR & ledarskapsfrågor (chefsstöd, ledarskapsutbildning- och utveckling) i flera olika roller och branscher. Hon har också många års erfarenhet av arbete med bl.a. medarbetarengagemang, ledarskaps- och teamcoaching samt organisationsförändring inom företag.

Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg

Coach

Learner®Input®Activator®Maximizer®Discipline®

Bengt Kallenberg arbetar sedan 2006 med utveckling av ledare och grupper, karriärcoaching, föreläsande och författande. Han har många års egna erfarenheter från chefs- och ledarpositioner inom större och mindre företag och är också certifierad coach (ICF PCC). Bengt har bl.a. skrivit boken ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.

Karin Range (Norge)

Karin Range (Norge)

Samarbetspartner

Input®Connectedness®Learner®Intellection®Adaptability®

Karin Range är Norges första Gallup-Certified Strengths Coach sedan 2015 och samarbetspartner med Styrkor. Hon har över 30 års ledarerfarenhet från olika förlag som Bonnier, Egmont Publishing, Cappelen Damm & Gyldendal. Hon har gått Handelshøyskolen BI och är även certifierad DNCF-coach.

Christian Holst (Danmark)

Christian Holst (Danmark)

Samarbetspartner

Input®Learner®Significance®Intellection®Connectedness®

Christian Holst är Danmarks första Gallup-Certified Strengths Coach sedan 2016 och vår samarbetspartner. Han arbetar med ledarskap och HR med fokus på teamutveckling och performance-optimering utifrån styrkor och positiv psykologi. Han är också certifierad i bl.a. DISC, MBTI/JTI & Belbin.

Hör av dig!

David Johansson
David Johansson
VD & Grundare
Styrkor | david(a)styrkor.seGallup certified strength coach