Certification logotype for Gallup Certified Strengths Coach
Logotype for Styrkor.se

”Om du kunde göra en förändring med din nuvarande arbetsgivare för att skapa en bättre arbetsplats - vad skulle det vara?" (Gallup - State of the Global Workplace)

En person som funderar

Som en del av undersökningen ”State of the Global Workplace” ställde Gallup denna fråga - 85% av svaren relaterade till följande tre kategorier:

  • Engagemang eller kultur (41%)
  • Lön och förmåner (28%)
  • Välmående (16%)

Många nämnde också att de ville ha mer uppskattning, utbildningsmöjligheter, rättvis behandling, tydligare mål och bättre chefer.

Visste du att för de medarbetare som fokuserar på sina talanger så är sannolikheten 6 gånger högre att vara engagerade på sina jobb enligt Gallup. Hör av er om ni vill veta hur ni kan utveckla en styrkebaserad kultur med CliftonStrengths på er arbetsplats!

Läs fler nyheter
David Johansson

David Johansson

VD & Grundare

Strategic®Futuristic®Activator®Responsibility®Belief®

David Johansson blev 2014 Sveriges första Gallup-Certified Strengths Coach. Ända sedan 2005 har han med hjälp av StrengthsFinder® utvecklat styrkor hos individer och team. Efter vidare utbildning med Gallup® och en Master från University of Wales startade han Styrkor 2010 och gör även konsultuppdrag som Apple Certified Sales Trainer.