Ny rapport från Gallup om arbetslivet


Denna vecka har Gallup släppt den senaste rapporten State of the Global Workplace 2021 Report som visar på trender och effekter av pandemin på arbetsplatser över hela världen. Vi ser en svag positiv trend när det gäller engagerade medarbetare i Sverige (18%) och att svenskar generellt har en hög livskvalité (71%), men också att många i Europa har påverkats mycket av COVID-19.