Välj en sida

Hur?

Vi använder CliftonStrengths™ (tidigare StrengthsFinder®) för att upptäcka talanger och Q12® för att utveckla engagemang.
Utifrån era behov och ambitionsnivå vi kan erbjuda coaching och workshops för individer, team-ledare, chefer och team.

CliftonStrengths™

Gallup® har sedan 50-talet intervjuat miljontals individer för att förstå mänskliga talanger. Allas talanger ser olika ut men genom forskningen har man identifierat 34 unika talang-teman. Dessa teman ligger till grund för CliftonStrengths™ – testet som identifierar dina främsta talanger och utifrån detta hjälper vi er att utveckla era styrkor och fokusera på era olika talanger för att vända frustrerande olikheter till konkurrenskraftig dynamik. Gallup® har funnit att för de som fokuserar på sina talanger är sannolikheten sex gånger högre att vara engagerade på sina jobb.

 

 • Människor som är starka i tema Activator® kan få saker att hända genom att gå från tanke till handling. De är ofta otåliga.
 • Människor som är starka i tema Adaptability® föredrar att följa med strömmen. De är människor som lever i nuet och tar saker som de kommer. De upptäcker framtiden en dag i taget.
 • Människor som är starka i tema Analytical® letar efter skäl och orsaker. De har förmågan att tänka på alla faktorer som kan påverka en situation.
 • Människor som är starka i tema Arranger® kan organisera men de har också en flexibilitet som kompletterar den förmågan. De tycker om att fundera ut hur alla delar och resurser kan ordnas för att åstadkomma maximal produktivitet.
 • Människor som är starka i tema Achiever® har en god uthållighet och arbetar hårt. De är helt nöjda när de är sysselsatta och produktiva.
 • Människor som är starka i tema Belief® har vissa grundvärderingar som är oföränderliga. Utifrån dessa värderingar uppstår en tydlig mening för deras liv.
 • Människor som är starka i tema Command® har närvaro. De kan ta kontroll över en situation och fatta beslut.
 • Människor som är starka i tema Communication® har i allmänhet lätt för att formulera sina tankar i ord. De är bra på att konversera och göra presentationer.
 • Människor som är starka i tema Competition® mäter sina framsteg mot andras prestationer. De strävar efter att vinna och älskar tävlingar.
 • Människor som är starka i tema Connectedness® litar på att det finns ett samband mellan allting. De tror inte på slumpen. De tror att nästan alla händelser inträffar av en orsak.
 • Människor som är starka i tema Consistency® är klart medvetna om vikten av att behandla alla människor lika. De försöker behandla alla i världen lika genom att sätta upp tydliga regler och följa dem.
 • Människor som är starka i tema Context® tycker om att tänka på det förflutna. De förstår nuet genom att undersöka dess historia.
 • Människor som är starka i tema Deliberative® kan bäst beskrivas genom den stora noggrannhet de visar när de ska fatta beslut eller göra val. De förutser hindren.
 • Människor som är starka i tema Developer® känner igen och utvecklar förmågor hos andra människor. De lägger märke till tecknen på varje liten förbättring och gläds åt dem.
 • Människor som är starka i tema Discipline® tycker om rutin och struktur. Deras värld beskrivs bäst genom den ordning de skapar.
 • Människor som är starka i tema Empathy® kan känna andra människors känslor genom att föreställa sig att de är i andras situation eller lever deras liv.
 • Människor som är starka i tema Focus® väljer en riktning, följer den och gör de nödvändiga ändringar som behövs för att vara på spår. De prioriterar och sedan handlar de.
 • Människor som är starka i tema Futuristic® är inspirerade av framtiden och vad den skulle kunna vara. De inspirerar andra med sina visioner av framtiden.
 • Människor som är starka i tema Harmony® söker samstämmighet. De tycker inte om konflikter utan de söker efter områden där man kommer överens.
 • Människor som är starka i tema Ideation® är fascinerade av idéer. De kan se samband mellan till synes helt olika fenomen.
 • Människor som är starka i tema Includer® accepterar andra. De uppmärksammar andra människor som känner sig utanför och anstränger sig att inkludera dem.
 • Människor som är starka i tema Individualization® är fascinerade av varje människas unika egenskaper. De har en speciell förmåga att se hur människor som är olika kan arbeta tillsammans på ett produktivt sätt.
 • Människor som är starka i tema Input® har en längtan efter att veta mer. Ofta tycker de om att samla och arkivera all sorts information.
 • Människor som är starka i tema Intellection® kännetecknas av sin intellektuella aktivitet. De är inåtvända och uppskattar intellektuella diskussioner.
 • Människor som är starka i tema Learner® har en stark önskan att lära och vill ständigt förbättra sig. Det är särskilt själva inlärningsprocessen snarare än resultatet som fascinerar dem.
 • Människor som är starka i tema Maximizer® fokuserar på styrka som ett sätt att stimulera framgång såväl personlig som för gruppen. De är ute efter att transformera något bra till något fantastiskt.
 • Människor som är starka i tema Positivity® har en smittsam entusiasm. De är utåtriktade och kan entusiasmera andra för det som de ska göra.
 • Människor som är starka i tema Relator® uppskattar nära relationer med andra. De känner en djup tillfredställelse när de arbetar tillsammans med vänner för att uppnå ett mål.
 • Människor som är starka i tema Responsibility® tar ansvar på ett psykologiskt plan för det som de säger att de ska göra. De är åtagna viktiga värden som ärlighet och lojalitet.
 • Människor som är starka i tema Restorative™ är skickliga när det gäller att hantera problem. De är bra på att lista ut vad som är fel och lösa det.
 • Människor som är starka i tema Self-Assurance® litar på sin förmåga att klara av sitt liv. De har en inre kompass som gör att de litar på att deras beslut är de rätta.
 • Människor som är starka i tema Significance® vill vara mycket viktiga personer i andras ögon. De är självständiga och vill bli erkända.
 • Människor som är starka i tema Strategic® skapar alternativa vägar att gå fram. I ett givet scenario kan de snabbt se de relevanta mönstren och begreppen.
 • Människor som är starka i tema Woo® älskar utmaningen att möta nya människor och vinna över dem på sin sida. Det ger dem tillfredställelse att bryta isen och skapa kontakt med en annan människa.

Q12®

Gallup® har under många år studerat engagemang hos medarbetare och vägt olika formuleringar för att på bästa sätt kunna mäta engagemang. Detta har lett fram till Q12®-undersökningen – 12 frågor som mäter de viktigaste aspekterna för att utveckla engagemang hos medarbetare. Medarbetarundersökningar är viktiga för att alla röst ska bli hörd men ofta stannar resultatet hos ledningen utan uppföljning för att söka vad som ligger bakom det som uttrycks. Med Q12® kan teamet få en jämförelse både gentemot Gallup®s globala databas och andra avdelningar inom organisation för att sedan tillsammans jobba med de områden som har mest utvecklingspotential.

facebook-logo-styrkor

linked-logo-styrkor

Styrkor is not affiliated with The Gallup Organization (“Gallup”) and Gallup owns all right, title, and interest in all of its trademarks and copyrights relating to CliftonStrengths™, Gallup®, StrengthsFinder®, and the 34 Clifton StrengthsFinder® theme names. The non-Gallup information being presented has not been approved, sanctioned or endorsed by Gallup. The opinions, views and interpretations centered on Clifton StrengthsFinder® are solely the opinions of Styrkor. Gallup does not certify any external consultants to interpret Q12® results. As such, the non-Gallup information you are receiving has not been approved and is not sanctioned or endorsed by Gallup in any way.
Opinions, views and interpretations of Q12 results are solely the beliefs of Styrkor.