Nyligen publicerade Metro Jobb en artikel med rubriken ”Det här stör vi oss mest på hos våra chefer” och listade ett antal egenskaper som får svenskarna att se rött enligt en ny undersökning från Yougov. Jag vet inte hur konstruktivt det är att fokusera på det som är dysfunktionellt, men eftersom StrengthsFinder lär oss att fokusera på det positiva  så kan vi försöka vända dessa insikter till att reflektera över hur jag blir en bra chef eller ledare och ta hjälp av de insikter Gallup gjort för att studera chefer och ledare som lyckas med sin roll.

 

Vad stör du dig mest på hos din chef?

I artikeln hos Metro Jobb listas en rad egenskaper utifrån frågan ”Vad stör du dig mest på hos din chef?”:

 • Konflikträdd (21%)
 • Tar inte vara på min kompetens (18%)
 • Favoriserar vissa anställda över andra (16%)
 • Tål inte kritik (13%)
 • Allt ska göras på chefens sätt (12%)
 • Arrogant (10%)
 • Lita inte på att de anställda tar eget ansvar (10%)
 • Låter mig inte utvecklas i min yrkesroll (9%)
 • Inkompetent (9%)
 • Detaljsstyr (9%)
 • Lat (6%)
 • Inget av ovanstående (36%)
 • Vet ej (10%)

Styrke-baserat ledarskap

Det intressanta är att om vi ”inverterar” flera av dessa punkter så får vi flera ledtrådar till att utvecklas och bli en bra chef. I boken Strengths Based Leadership har Gallup studerat chefer och ledare från många olika sektorer av samhället för att se om de som lyckas i sin roll har gemensamma talanger. I så fall skulle Strengthsfinder kunna hjälpa oss att identifiera ledare utifrån deras talanger, men det man fann var att bland alla framgångsrika ledare fanns en rad olika personligheter och talanger. Däremot kunde man se några gemensamma egenskaper för chefer eller ledare som lyckas med sin roll:

 • Investerar alltid i styrkor
 • Omger sig själva med rätt människor och maximerar sitt team
 • Förstår sina medarbetares behov

Så istället för att vara konflikträdd, som är det som vi svenskar stör oss mest på enligt undersökningen från Yougov, så kan en bra chef eller ledare hantera olikheter och se dem som en tillgång snarare än hot. En bra ledare tar också vara på sina medarbetares kompetens och talanger för att maximera sitt team. Hen förstår också sina medarbetas behov och positionerar dem för att kunna jobba utifrån sina talanger.

Hur kan jag få hjälp att bli en bra chef eller ledare?

 • Börja med att göra testet StrengthsFinder för att upptäcka dina talanger och hur du kan investera i dina styrkor som chef eller ledare.
 • Se till att få coaching för att utveckla dina talanger som ledare
 • Låt dina medarbetare göra Strengthsfinder för att upptäcka sina talanger, då skickar du en tydlig signal att du som chef eller ledare vill ta vara på deras kompetens och investera i styrkor.
 • Använd Q12 från Gallup för att utveckla engagemang hos dina medarbetare.
 • Kontakta oss via formuläret längst ner på startsidan för kostnadsfritt möte då vi pratar om hur vi på Styrkor kan hjälpa dig att bli en bättre chef eller ledare!