Välj en sida

Vissa ovanliga styrkor kan av många uppfattas som något som irriterar eller begränsar, men rätt använda kan de ge spännande och kraftfulla resultat. Låt oss titta på de fem ovanligaste inom Strengthsfinder och vad de står för, vad som är bra med dem och vilka blindspots som finns att se upp med.

Sedan Strengthsfinder introducerades har över 15 miljoner tester gjorts. Metodiken hjälper oss att bättre förstå vilka våra främsta talanger och styrkor är och hur vi kan utveckla dem vidare. Helt enkelt göra mer av det vi redan har naturlig talang för. Den gör också att vi i större omfattning fokuserar på vad som är rätt med både oss själva och andra än att hänga upp oss på fel och brister. Jag använder ofta Strengthsfinder i samband med att utveckla grupper eller i individuell coaching.

Totalt finns det 34 styrketeman inom Strengthsfinder och om man lägger ihop alla tester som hittills gjorts så kan man tydligt se vilka teman som oftast förekommer och vilka som ligger längst ner på listan. Här ska vi undersöka de senare, de på platserna 34-30, vilka är de intressanta ”Command”, ”Self-Assurance”, ”Significance”, ”Discipline” och ”Context”.

Du som känner igen dig i någon av de fem har ett sätt, ett mönster och en talang som är du och som rätt använt kan vara till stor hjälp för dig och andra. De är också sätt som påverkar andra mycket så det gäller att vara medveten om baksidan, den omogna användningen, så den inte går ut över andra.

Command®

Personer med hög Command tar ledningen och är tydliga och raka. De uppmuntrar andra att säga vad de tycker och säger själva ifrån när de tycker något är fel. De har ofta stark närvaro och karisma. De kan utan problem utmana och ta risker, är inte rädda för konflikter eller förändringar. De visar ofta prov på mod och uppmuntrar andra till det samma.

Command kan kliva in när det är kris och kaos och då skydda andra, lugna ner eller ta kommandot. I lägen där mycket är osäkert vill man följa någon som verkar ha koll och då kan man dras till någon med Command. Command kan antingen vara den som själv utövar ett kraftfullt ledarskap eller verkar vid sidan av en annan stark ledare.

Möter du en Command så bör du vara rak, ärlig och tydlig.

Baksidan är att Command kan bli mycket envis, dominant, bossig, abrupt, vara den som vet bäst, inte lyssna utan bara köra på.

Self-Assurance®

Self-Assurance kan liknas vid gott självförtroende. Personer med hög Self-Assurance har en stark tilltro till sina styrkor, de vet vad de kan och de vet att de kan leverera. Tilltron gäller både vad man kan göra och de beslut man fattar. Det är som att de har en inre kompass de följer och litar på. De förefaller ha god självkännedom, alltid redo för en ny utmaning och de blir inte nervösa när något större är på gång. Genom sitt sätt attraherar och inspirerar de andra att följa, ta initiativ eller vara med i samma projekt.

De kan se styrkor hos andra och uppmuntrar andra till att våga och ha tilltro till själva.

Baksidan med Self-Assurance kan vara att de inte gillar att andra talar om för dem vad de ska göra, de kan uppfattas som arroganta och vara de som alltid vet vad som är bäst, de tycker att de själva gör saker bäst på egen hand, de kan vara dåliga lyssnare.

Significance®

De som har en hög Significance vill bli sedda som viktiga och betydelsefulla i andras ögon. De vill att andra ska reagera positivt på det som de gör och se det som något extra. För att andra ska se dem på det sättet så innebär det att Significance också försöker göra och åstadkomma sådant som är något extra och bestående.

Genom att de är bestämda, gör sådant som sticker ut och gärna vill bli sedda så har de en stark påverkan på andra.

En mogen Significance använder tålamod och sin erfarenhet för att avgöra exakt vad som passar den personen bäst, var den bäst kommer till sin rätt, så den kan göra sådant som gör skillnad.

Den kan också hjälpa sitt team att bli mer synligt och viktigt i andras ögon eller i organisationen.

En omogen Significance vill ha allt ljus på sig själv och själv ta all ära, den har ett stort bekräftelsebehov och vill ha mycket uppmärksamhet. Fokus på sin egen betydelse kan göra att personen hamnar utanför teamet.

Discipline®

En person med hög Discipline gillar och skapar ordning, strukturer och rutin. Den har en plan för dagen/veckan, en tydlig agenda och prioritering. Discipline är inte förtjust i överraskningar, gillar inte att komma för sent eller att möten inte håller den uppgjorda tiden/agendan. Att däremot att skapa en struktur att verka inom skapar en frihet. Har stort fokus på personlig effektivitet, eliminerar det som är i vägen genom att skapa effektiva rutiner och ordning.

Discipline är bra på att hjälpa andra med strukturer och planer, sortera upp tankar och idéer och destillera fram det som är viktigast.

En omogen Discipline kan bli fyrkantig, vill ha sin ordning och plan att följa även om verkligheten ser annorlunda ut. Kan uppfattas om förändringsovillig, ospontan och för detaljfokuserad.

Context®

Context gillar att samla och processa information och fakta om det som varit. De är bra på att sätta saker i olika sammanhang – kulturella, geografiska, historiska, etc. De ställer frågor om det som varit och uppskattar att få veta mer om bakgrunden kring både människor och platser.

De har en förmåga att komma ihåg det som varit, vilka beslut som fattades och vad vi gjorde för att komma dit där vi är idag.

En missuppfattning kring Context är att det är personer som har fastnat i det förflutna. Det är snarare så att en mogen Context använder kunskapen om det som varit för att veta hur vi ska ta oss vidare, framåt.

Inför ett beslut behöver Context ofta veta bakgrundsfakta.

En omogen Context kan bli för upptagen med det historiska och trötta andra med det, kan bli långsamma beslutsfattare, kan uppfattas som förändringsovilliga. Kan fastna i oförrätter som hänt tidigare och ha svårt att komma vidare.

Bengt Kallenberg

(Artikeln tidigare publicerad på LinkedIn)

Learner®
Input®
Activator®
Maximizer®
Discipline®

Bengt Kallenberg arbetar sedan 2006 med utveckling av ledare och grupper, karriärcoaching, föreläsande och författande. Han har många års egna erfarenheter från chefs- och ledarpositioner inom större och mindre företag och är också certifierad coach (ICF PCC). Bengt har bl.a. skrivit boken ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.