Välj en sida

Nu är det 6 veckor sedan vi tankade vår Volkswagen Passat GTE. Den har använts varje dag och rullat drygt 200 mil! Först undrar du kanske hur det är möjligt? Förklaringen är att det är en hybridbil som vi laddar på parkeringen hemma och kör mest på el. Sedan undrar ni säker vad detta har med engagerade medarbetare att göra? Låt mig förklara….

förstaVi är inte sponsrade av VW eller betalda för att skriva denna artikel. Vi är helt enkelt väldigt nöjda kunder som gärna berättar hur fantastisk vår bil är för våra vänner! Den avgörande frågan för alla företag eller organisationer är  ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en vän?” (Läs gärna mer i boken ”The Ultimate Question 2.0”) Detta baseras på NPS (Net Promoter Score) och används av många kända företag som t.ex. Tesla, Apple och Telenor för att mäta kundnöjdhet. På en skala 1-10 ombeds kunder att besvara denna fråga där 1 är ”inte alls troligt” och 10 är ”mycket troligt”. De som svarar 1-6 beskrivs i NPS som ”kritiker”, 7-8 ”passivt nöjda” och 9-10 som ”ambassadörer”. Detta understryker vikten av hög kundnöjdhet då det skapar ”ambassadörer” som berättar om era produkter/tjänster utan att få betalt för det! Den absolut bästa marknadsföringen!

Gallup ”Microeconomic Path”

Gallup har utvecklat något som de kallar ”Microeconomic Path” för att beskriva hur viktigt mänskligt beteende är för organisationers totala ekonomi och framgång (eller ”beteendeekonomi” enligt nobelpristagare Daniel Kahneman). De grundläggande stegen enligt ”Microeconomic Path” är att identifiera styrkor, få rätt person på rätt plats och goda chefer/ledare som ger förutsättningar för engagerade medarbetare vilket leder till nöjda och engagerade kunder/klienter. Dessa 5 första steg kan relateras till ”beteendeekonomi” i en organisation. De tre sista stegen om hållbar tillväxt, ökad vinst och ökad omsättning/värde kan beskrivas som ”klassisk ekonomi”. Enligt Gallup kan så mycket som 70% av en organisations härledas till ”beteendeekonomi”, dvs hur engagerade era medarbetare och kunder/klienter är i att representera ert företag!

Kontakta mig om du vill prata vidare så bokar vi ett möte, fika eller lunch!

David Johansson