Låt egna och andras styrkor få leda

Tänk om du var medveten om dina egna och kollegors talanger. En insikt som skulle få er att bättre förstå varandra och varför ni ibland inte tänker likadant. Genom att agera och fördela arbetet utifrån egna och andras talanger optimerar ni er förmåga och blir effektivare. Gallup har sedan 50-talet intervjuat miljontals individer för att förstå mänskliga talanger. Allas talanger ser olika ut men genom forskningen har man identifierat 34 unika teman. Dessa teman ligger till grund för StrengthsFinder – testet som identifierar dina främsta talanger. Som Sveriges första Gallup-Certified Strengths Coach hjälper jag er att utveckla era styrkor. Genom att fokusera på era olika talanger vänder vi frustrerande olikheter till konkurrenskraftig dynamik.

David Johansson
Gallup Certified Strengths Coach

strategic | futuristic | activator | responsibility | belief

Köp material för att vidareutveckla dina styrkor

TILL BUTIKEN
 • Prestation®
  Människor som är starka i tema Prestation® har en god uthållighet och arbetar hårt. De är helt nöjda när de är sysselsatta och produktiva.
 • Igångsättare®
  Människor som är starka i tema Igångsättare® kan få saker att hända genom att gå från tanke till handling. De är ofta otåliga.
 • Anpassningsbar®
  Människor som är starka i tema Anpassningsbar® föredrar att följa med strömmen. De är människor som lever i nuet och tar saker som de kommer. De upptäcker framtiden en dag i taget.
 • Analytisk®
  Människor som är starka i tema Analytisk® letar efter skäl och orsaker. De har förmågan att tänka på alla faktorer som kan påverka en situation.
 • Arrangör™
  Människor som är starka i tema Arrangör™ kan organisera men de har också en flexibilitet som kompletterar den förmågan. De tycker om att fundera ut hur alla delar och resurser kan ordnas för att åstadkomma maximal produktivitet.
 • Övertygelse®
  Människor som är starka i tema Övertygelse® har vissa grundvärderingar som är oföränderliga. Utifrån dessa värderingar uppstår en tydlig mening för deras liv.
 • Kommando®
  Människor som är starka i tema Kommando® har närvaro. De kan ta kontroll över en situation och fatta beslut.
 • Kommunikation®
  Människor som är starka i tema Kommunikation® har i allmänhet lätt för att formulera sina tankar i ord. De är bra på att konversera och göra presentationer.
 • Tävlingsinriktad®
  Människor som är starka i tema Tävlingsinriktad® mäter sina framsteg mot andras prestationer. De strävar efter att vinna och älskar tävlingar.
 • Samhörighet®
  Människor som är starka i tema Samhörighet® litar på att det finns ett samband mellan allting. De tror inte på slumpen. De tror att nästan alla händelser inträffar av en orsak.
 • Konsekvent®
  Människor som är starka i tema Konsekvent® är klart medvetna om vikten av att behandla alla människor lika. De försöker behandla alla i världen lika genom att sätta upp tydliga regler och följa dem.
 • Sammanhang®
  Människor som är starka i tema Sammanhang® tycker om att tänka på det förflutna. De förstår nuet genom att undersöka dess historia.
 • Betänksam®
  Människor som är starka i tema Betänksam® kan bäst beskrivas genom den stora noggrannhet de visar när de ska fatta beslut eller göra val. De förutser hindren.
 • Utvecklare®
  Människor som är starka i tema Utvecklare® känner igen och utvecklar förmågor hos andra människor. De lägger märke till tecknen på varje liten förbättring och gläds åt dem.
 • Disciplin™
  Människor som är starka i tema Disciplin™ tycker om rutin och struktur. Deras värld beskrivs bäst genom den ordning de skapar.
 • Empati™
  Människor som är starka i tema Empati™ kan känna andra människors känslor genom att föreställa sig att de är i andras situation eller lever deras liv.
 • Fokus™
  Människor som är starka i tema Fokus™ väljer en riktning, följer den och gör de nödvändiga ändringar som behövs för att vara på spår. De prioriterar och sedan handlar de.
 • Futuristisk®
  Människor som är starka i tema Futuristisk® är inspirerade av framtiden och vad den skulle kunna vara. De inspirerar andra med sina visioner av framtiden.
 • Harmoni®
  Människor som är starka i tema Harmoni® söker samstämmighet. De tycker inte om konflikter utan de söker efter områden där man kommer överens.
 • Idéer®
  Människor som är starka i tema Idéer® är fascinerade av idéer. De kan se samband mellan till synes helt olika fenomen.
 • Inkludera®
  Människor som är starka i tema Inkludera® accepterar andra. De uppmärksammar andra människor som känner sig utanför och anstränger sig att inkludera dem.
 • Individualisering®
  Människor som är starka i tema Individualisering® är fascinerade av varje människas unika egenskaper. De har en speciell förmåga att se hur människor som är olika kan arbeta tillsammans på ett produktivt sätt.
 • Input®
  Människor som är starka i tema Input® har en längtan efter att veta mer. Ofta tycker de om att samla och arkivera all sorts information.
 • Intellektuell®
  Människor som är starka i tema Intellektuell® kännetecknas av sin intellektuella aktivitet. De är inåtvända och uppskattar intellektuella diskussioner.
 • Lära sig®
  Människor som är starka i tema Lära sig® har en stark önskan att lära och vill ständigt förbättra sig. Det är särskilt själva inlärningsprocessen snarare än resultatet som fascinerar dem.
 • Maximerare®
  Människor som är starka i tema Maximerare® fokuserar på styrka som ett sätt att stimulera framgång såväl personlig som för gruppen. De är ute efter att transformera något bra till något fantastiskt.
 • Positivitet®
  Människor som är starka i tema Positivitet® har en smittsam entusiasm. De är utåtriktade och kan entusiasmera andra för det som de ska göra.
 • Relation®
  Människor som är starka i tema Relation® uppskattar nära relationer med andra. De känner en djup tillfredställelse när de arbetar tillsammans med vänner för att uppnå ett mål.
 • Ansvar®
  Människor som är starka i tema Ansvar® tar ansvar på ett psykologiskt plan för det som de säger att de ska göra. De är åtagna viktiga värden som ärlighet och lojalitet.
 • Restaurera®
  Människor som är starka i tema Restaurera® är skickliga när det gäller att hantera problem. De är bra på att lista ut vad som är fel och lösa det.
 • Självkänsla®
  Människor som är starka i tema Självkänsla® litar på sin förmåga att klara av sitt liv. De har en inre kompass som gör att de litar på att deras beslut är de rätta.
 • Betydelsefull®
  Människor som är starka i tema Betydelsefull® vill vara mycket viktiga personer i andras ögon. De är självständiga och vill bli erkända.
 • Strategisk™
  Människor som är starka i tema Strategisk™ skapar alternativa vägar att gå fram. I ett givet scenario kan de snabbt se de relevanta mönstren och begreppen.
 • Karisma®
  Människor som är starka i tema Karisma® älskar utmaningen att möta nya människor och vinna över dem på sin sida. Det ger dem tillfredställelse att bryta isen och skapa kontakt med en annan människa.

Hur blir jag en bra chef eller ledare?

Nyligen publicerade Metro Jobb en artikel med rubriken ”Det här stör vi oss mest på hos våra chefer” och listade ett antal egenskaper som får svenskarna att se rött enligt en ny undersökning från Yougov. Jag vet inte hur konstruktivt det är att fokusera på...

Är du säljare och vill utveckla din personliga stil?

Är du säljare och vill hitta din personliga stil? Nu kan köpa boken ”Strengths Based Selling” som innehåller en kod för att göra StrengthsFinder-testet för att upptäcka dina talanger och lär dig sedan att börja tillämpa dem som säljare för att utveckla dina styrkor...

facebook-logo-styrkor

linked-logo-styrkor

Jag heter David Johansson och är Sveriges första Gallup Certified Strengths Coach. Ända sedan 90-talet har jag jobbat med utbildning och ledarskapsutveckling. Sedan 2005 har jag med hjälp av StrengthsFinder strävat efter att utveckla styrkor hos individer och i team. Efter vidare utbildning med Gallup och en Master från University of Wales startade jag 2010 Styrkor.se. Idag är jag entreprenör, egenföretagare och konsult på Apple.  Efter senare års vidareutbildning är jag väl rustad att ta mig an dig och ert team. Min längtan är att du och dina kollegor glatt och motiverat skall gå till jobbet. Kontakta gärna mig med frågor och funderingar!

Hör av dig!

14 + 5 =